Adatvédelmi nyilatkozat

Tájékoztató a Csejtei Fém-Vill Kft www.csejtei.hu honlapján található Állásajánlatokra jelentkezés oldalán megadott személyes adatok kezeléséről

Tisztelt Jelentkező!

Mielőtt megtisztelne Bennünket bizalmával és elküldené nekünk álláspályázatát vagy önéletrajzát, kérjük, előtte ismerje meg adatvédelmi tájékoztatónkat!

A Csejtei Fém-Vill Kft. kiemelt figyelmet fordít arra, hogy adatkezelése során az Ön érdekében az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény  és az egyéb hatályos adatvédelmi jogszabályok, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság tevékenysége során kialakult adatvédelmi gyakorlatnak megfelelően az adatvédelemhez kapcsolódó fontosabb nemzetközi ajánlásokat is figyelembe véve járjon el.

1. Az adatkezelő adatai:

 • Az adatkezelő neve: Csejtei Fém-Vill Kft.
 • Székhelyének címe: 8900 Zalaegerszeg, Hock János út 72.
 • E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
 • Honlap: vwww.csejtei.hu

2. Az adatfeldolgozó adatai:

 • Az adatkezelő neve: Pix-L Kiadványszerkesztő és Kiadó Betéti Társaság
 • Székhelyének címe: 8900 Zalaegerszeg, Vizslaparki út 23. VII./50
 • E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

3. Az adatkezelés célja

A Társaság honlapján Állásajánlatok oldalt üzemeltet, melynek célja a Társaság aktuális, betölthető állásajánlatairól szóló információk nyújtása. Az Állásajánlatok oldalon feltüntetett jelentkezésnél az állásra jelentkező feltöltheti önéletrajzát, és álláskereséssel kapcsolatos adatait.
Az adatkezelés célja a meghirdetett állásajánlatokra beérkezett álláspályázatok és önéletrajzok kezelése, nyilvántartása munkaerő toborzás és kiválasztás céljából.

4. Az adatkezelés jogszabályi háttere

A jelen tájékoztatóban részletezett személyes adatok kezelésére, tárolására, rögzítésére és továbbítására az információszabadságról és az információs önrendelkezési jogról szóló 2011.évi CXII. tv 5.§-a alapján és az abban rögzítettek szerint kerül sor.

A megküldött álláspályázatokat és önéletrajzokat önkéntes hozzájárulásnak értelmezzük a jelen tájékoztatóban foglalt adatkezeléshez.

5. A kezelt adatok köre:

Az állásra jelentkezés során megadott név, lakcím, e-mail cím, telefonszám, ill. a jelentkezéskor feltöltött önéletrajz esetén az önéletrajz tulajdonosának személyazonosságával, korábbi és jelen állásával, képességeivel, végzettségével, szakmai tapasztalatával, szakismeretével és készségeivel, nyelvtudásával kapcsolatos adatok.

Az Önéletrajzban feltűntetett fénykép megtekintéséhez és e tekintetben történő adatkezeléshez az Érintett az önéletrajz feltöltésével hozzájárul.

E-mail címek felhasználása: Az Adatkezelő kiemelt figyelmet fordít az általa kezelt elektronikus levélcímek felhasználásnak jogszerűségére, így azokat csak az alábbiakban meghatározott módon használja fel. Az e-mail címek kezelésére elsősorban az Érintett azonosítása, vele az állás tekintetében kapcsolatba lépés érdekében kerül sor.

Az Érintett kifejezetten hozzájárul, hogy a feltöltött Önéletrajzát, az abban foglalt adatokat, az email címet Adatkezelő oly módon is kezelje, hogy amennyiben egy másik állásra az Önéletrajzban foglaltak alapján Érintett megfelelne, úgy e tekintetben az Adatkezelő vagy közreműködői az Érintettet e tekintetben felkeressék. A feltöltött önéletrajz és megadott email cím alapján Adatkezelő jogosult kapcsolatba lépni Érintettel.

6. Az adatkezelés időtartama:

A jelentkező hozzájárulásának visszavonásáig, de maximum az önéletrajz beérkezésétől számított 1 évig.
A kezelt adatokat kizárólag a toborzási és kiválasztási folyamat során, annak eldöntésére kerülnek felhasználásra, hogy az érintett jelölt alkalmas lenne-e egy adott munkakör betöltésére.
Jelentkező az önéletrajz tárolásához adott hozzájárulását bármikor, az adatbiztonsági és adatvédelmi szabályzatban megadott elérhetőségeken visszavonhatja.

7. Az adatokhoz való hozzáférés:

A megküldött álláspályázatokat és önéletrajzokat kizárólag a Csejtei Fém-Vill Kft. erre jogosultsággal rendelkező munkatársai kezelik.

A Csejtei Fém-Vill Kft. a beérkező álláspályázatokat és önéletrajzokat –törvényben meghatározott esetek kivételével – harmadik fél számára sem statisztikai, sem egyéb céllal nem adja tovább, a megismert adatokat nem hozza nyilvánosságra, valamint a benyújtott álláspályázatok és önéletrajzok elbírálásával kapcsolatos tájékoztatást is kizárólag az érintett kérésére és számára nyújt.

8. Adatbiztonság:

A beérkezett álláspályázatok és önéletrajzok biztonságos tárolásáról és őrzéséről az Csejtei Fém-Vill Kft. kiemelten gondoskodik. Az elektronikus adatbázist jelszóval, valamint az azokhoz való hozzáférést megfelelő jogosultsági szintek kialakításával védi az illetéktelen hozzáféréstől, valamint a megváltoztatás, a nyilvánosságra hozatal, a törlés vagy a megsemmisülés ellen.

9. Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségek

9.1. A rendeletben meghatározott feltételek szerint Ön jogosult:

 • az adatkezelőtől hozzáférést kérni személyes adataihoz
 • személyes adatainak helyesbítésére
 • kifogást emelni személyes adatainak feldolgozása ellen
 • személyes adatait áthordozni

9.2. Joga van bármikor visszavonni hozzájárulását, amelyet személyes adatai feldolgozásához adott az adatkezelőnek. Ez azonban nem érinti személyes adatai feldolgozásának jogszerűségét a hozzájárulás visszavonása előtt.

 • Személyes adatai feldolgozásához adott hozzájárulását a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címen vonhatja vissza.

9.3. Ha úgy ítéli meg, hogy személyes adatainak feldolgozása ellentmondott vagy ellentmond a rendeletben foglaltaknak, jogában áll többek között panaszt tenni a felügyeleti hatóságnál. Az Érintett a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu) fordulhat, vagy Bíróság előtt érvényesítheti jogait.

10. Sütik használata

A Honlap a testre szabott kiszolgálás érdekében anonim felhasználó-azonosítókat, azaz ún. „cookie”-kat (sütiket) használ. A cookie-k (sütik) egy olyan egyedi azonosításra, illetve profilinformációk tárolására alkalmas jelsorozatok, amelyeket a szolgáltatók a felhasználó számítógépére helyeznek el, így amikor legközelebb ugyanazt a webhelyet látogatja meg, a cookie-ban (sütikben) tárolt adatot a webhely lekérheti, és így tájékozódhat korábbi tevékenységéről. Ezen jelsorozat azonban önmagában csak a Felhasználó számítógépének felismerésére alkalmas, nem képes viszont egyedileg is azonosítani a felhasználót.

Tájékoztatjuk, hogy a Honlap által működtetett cookie-k (sütik) alkalmazása az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (Eht.) 155. § (4) szakasza értelmében a Felhasználó előzetes, tájékozott hozzájárulását igényli, ezért az első látogatáskor a Honlapon, a képernyő alsó részén felugrik egy felirat arról, hogy az Adatkezelő cookie-kat (sütiket) használ, illetve egy link, amely a jelen Tájékoztatóhoz vezet. A cookie-k (sütik) használatához a Felhasználó az „Engedélyezem” gomb megnyomásával járulhat hozzá.

11. Egyéb rendelkezések:

11.1. A Csejtei Fém-Vill Kft. a részére megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért, valóságáért, érvényességéért kizárólag az azt megadó személy felel. Az érintett az e-mail címének megadásakor felelősséget vállal azért, hogy az általa megadott e- mail címhez kizárólag ő fér hozzá.

11.2. Kiskorúak védelme: Honlapunkon található információk nem kiskorúak részére szólnak. Az adatkezelésünk során nem gyűjtünk adatot olyan személyekről, akik nem töltötték be 18. életévüket.

11.3. A Csejtei Fém-Vill Kft. fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési tájékoztatót az érintetteknek a www.csejtei.hu oldalon történő előzetes értesítése mellett egyoldalúan bármikor módosítsa.